Hvad er sprogforskning?

Sprogforskning, også kaldet lingvistik, studerer viden om sprog. Det gælder både de mindre aspekter ved sproget såsom ordlyd, grammatik og ords betydningsmæssige baggrund, såvel som større kommunikationsstrategier og opbygning af sætninger. Forskningen indebærer yderligere også forskning af dialekter og tosprogethed.

Det lingvistiske forskningsområde benyttes også inden for mange andre videnskabsteoretiske områder, idet der på mange studier indgår fag, der ses på relationen mellem det kommunikative og det sproglige. Det gælder alt fra de psykologiske og sociokulturelle felter til det neurologiske forskningsområde.

Sprogvidenskab foregår på tværs af landene og dermed på tværs af sprog. Der undersøges i den sammenhæng forskelle mellem sprogene, hvorved forskningen af lingvistik på mange måder bliver en international videnskab. Der forskes blandt andet i sprogs psykologiske betydning og virkninger, lige såvel som at der er et stort fokus på udviklingen af sprog i en kulturel kontekst. I den sammenhæng har de globale teorier om lingvistik en central en rolle for forskningen i sprogvidenskaben.

De danske universiteter tilbyder, at man kan studere lingvistik. Her indgår studiet af alt fra syntaks og semantik til morfologi og fonetik – forskellige niveauer af sprogvidenskaben. Desuden sættes der både fokus på det talte såvel som det skrevne sprog. Yderligere er der stor forskel på vægtningen af forskningen på de forskellige studier; hvor nogle har størst fokus på de helt almene træk ved sproget, så er der andre, der har mere fokus på studiet af dagligdagens talte sprog. Alt dette afhænger af, hvilket uddannelsesinstitution, man er på, samt ens personlige interesser. 

Hvis du vil vide endnu mere om sprogvidenskaben, så kan det anbefales at besøge Københavns Universitets hjemmeside, hvor Sprogforandringscenteret tilbyder, at man kan tage kontakt til en sprogforsker og stille de spørgsmål, man skulle have. Det er angivet på universitetets hjemmeside, at forskerne er meget villige til at dele ud af deres viden om sprogvidenskaben.

Rul til toppen